Ενωμένη Ψυκτική ΑΕ – EPSI SA

Υπηρεσίες

Μελετούμε και σχεδιάζουμε 

συστήματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες, προσφέρουμε λύσεις αυτοματισμού για εύκολο έλεγχο και διαχείριση, αναβαθμίζουμε ενεργειακά την εγκατάστασή σας.

 

Προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη και συμβουλές

σε τεχνικούς και εταιρείες από την σύλληψη της ιδέας έως την υλοποίηση του έργου. 

 

Διαθέτουμε κέντρο επισκευών και συντήρησης συμπιεστών Bitzer

Οι επισκευές πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζει ο κατασκευαστής, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

 

Εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας

θεωρητικά και πρακτικά μέσα από σεμινάρια, συνέδρια και εργαστήρια με σκοπό την κατάρτιση, τον βέλτιστο σχεδιασμό και την ασφάλεια προσώπων και εξοπλισμού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ