Ενωμένη Ψυκτική ΑΕ – EPSI SA

Προϊόντα

Σειρά ALFA

Αερόψυκτες μονάδες νερού / γλυκόλης με screw συμπιεστές

Τύπος συμπιεστών

Τύπος λειτουργίας

Αριθμός κυκλωμάτων

Ψυκτικά ρευστά

Ψυκτική ισχύς

Bitzer ημίκλειστος Compact screw

Ψύξη

1 – 4

R407c – R134a – R513a

90kW έως 1.330kW

ALFAseries

Σειρά ESWC

Υδρόψυκτες μονάδες νερού / γλυκόλης με screw συμπιεστές
Συμπύκνωση με γλυκό ή θαλασσινό νερό

Τύπος συμπιεστών

Τύπος λειτουργίας

Αριθμός κυκλωμάτων

Ψυκτικά ρευστά

Ψυκτική ισχύς

Bitzer ημίκλειστος Compact screw

Ψύξη

1 – 4

R407c – R134a – R513a

70kW έως 2.500kW

ESWCseries

Σειρά EAWC

Αερόψυκτες μονάδες νερού / γλυκόλης με scroll ή εμβολοφόρους συμπιεστές

Τύπος συμπιεστών

Τύπος λειτουργίας

Αριθμός κυκλωμάτων

Ψυκτικά ρευστά

Ψυκτική ισχύς

Bitzer ερμητικός scroll / Danfoss ερμητικός scroll / Danfoss ερμητικός εμβολοφόρος

Ψύξη

1 – 2

R407c

14kW έως 170kW

EAWC-EAWHseries

Σειρά EAWC/H

Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας νερού / γλυκόλης με scroll ή εμβολοφόρους συμπιεστές

Τύπος συμπιεστών

Τύπος λειτουργίας

Αριθμός κυκλωμάτων

Ψυκτικά ρευστά

Ψυκτική ισχύς

Bitzer ερμητικός scroll / Bitzer ημίκλειστος εμβολοφόρος / Danfoss ερμητικός εμβολοφόρος

Ψύξη / Θέρμανση

1 – 2

R407c

13kW έως 160kW

EAWC-EAWHseries

Σειρά V

Αερόψυκτες μονάδες νερού / γλυκόλης με scroll ή εμβολοφόρους συμπιεστές για ψύξη διαδικασιών

Τύπος συμπιεστών

Τύπος λειτουργίας

Αριθμός κυκλωμάτων

Ψυκτικά ρευστά

Ψυκτική ισχύς

Bitzer ερμητικός scroll / Bitzer ημίκλειστος εμβολοφόρος / Danfoss ερμητικός scroll / Danfoss ερμητ. εμβολ.

Ψύξη

1 – 2

R407c

35kW up to 175kW

V88series

Σειρά ERT

Αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες δώματος (rooftop packaged unit)

Τύπος συμπιεστών

Τύπος λειτουργίας

Αριθμός κυκλωμάτων

Ψυκτικά ρευστά

Ψυκτική ισχύς

Bitzer ερμητικός scroll / Bitzer ημίκλειστος εμβολοφόρος / Danfoss ερμητικός scroll / Danfoss ερμητ. εμβολ.

Ψύξη / Θέρμανση

1 – 2

R407c – R134a – R513a

11kW έως 90kW

ERT13-90series

Σειρά EAHU

Κεντρική κλιματιστική μονάδα

Παροχή αέρα

Ψυκτικά μέσα

Περιλαμβανόμενες διαδικασίες

 

1.350m³/h – 51.000m³/h

R407c – R134a – R513a – νερό – γλυκόλη

Ανάκτηση θερμότητας, Ανάμιξη προσαγωγής & φρέσκου, Φιλτράρισμα, Ψύξη, Θέρμανση, Εφύγρανση, Απολύμανση με UV

EAHUseries

Σειρά EDA

Κλιματιστικές μονάδες monoblock χαμηλού προφίλ μέσης/υψηλής στατικής

Παροχή αέρα

Ψυκτικά μέσα

Περιλαμβανόμενες διαδικασίες

1.400m³/h – 8.750m³/h

R407c – R134a – R513a – νερό – γλυκόλη

Φιλτράρισμα, Ψύξη, Θέρμανση

EDAseries

Σειρά EHDT

Βιομηχανικά Fan Coil νερού υψηλής στατικής πίεσης

Παροχή αέρα

Ψυκτικά μέσα

Περιλαμβανόμενες διαδικασίες

1.000m³/h – 2.900m³/h

νερό – γλυκόλη