Ενωμένη Ψυκτική ΑΕ – EPSI SA

Ευκαιρίες Καριέρας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση πρόσληψη 8ωρης απασχόλησης (ΔΕΥΤ-ΠΑΡ)

Ρόλος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ΤΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η Ενωμένη Ψυκτική Α.Ε. μέλος του ομίλου TAIRIS, είναι μια Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής στον κλάδο της Ψύξης και του κλιματισμού. Σχεδιάζει και κατασκευάζει ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες, αντλίες θερμότητας και άλλα ενεργειακά συστήματα. Τα προϊόντα της απευθύνονται σε βιομηχανικές, εμπορικές, ναυτιλιακές και οικιακές εφαρμογές.

Αναζητούμε έμπειρο άτομο στον τομέα των πωλήσεων με μηχανολογικές γνώσεις για να στελεχώσει το Τμήμα Πωλήσεων εσωτερικού και εξωτερικού.

 

Απαιτούμενα:

  • Πτυχιούχος Μηχ.Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ
  • 5ετη+ εμπειρία στις πωλήσεις βιομηχανικού εξοπλισμού
  • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Γνώσεις Αγγλικών

Θα θεωρηθούν προσόν:

  • Προϋπηρεσία σε εταιρεία σχετική με την Ψύξη και τον Κλιματισμό
  • Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία

 

Προσφέρουμε:

  • Προοπτικές εξέλιξης σε ανώτερη θέση
  • Συνεχείς εκπαιδεύσεις

Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@epsi.gr , με θέμα:
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση πρόσληψη 8ωρης απασχόλησης (ΔΕΥΤ-ΠΑΡ)

Ρόλος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Απαιτούμενα:

1. Πτυχιούχος Μηχ.Μηχανικός ΠΕ
2. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα θεωρηθούν προσόν:

1. Προϋπηρεσία σε εταιρεία σχετική με την Ψύξη και τον Κλιματισμό
2. Γνώσεις σχεδιαστικού προγράμματος Solidworks
3. Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία

Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@epsi.gr , με θέμα:
ΜΗΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση πρόσληψη 8ωρης απασχόλησης (ΔΕΥΤ-ΠΑΡ)

Ρόλος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Απαιτούμενα:

1. Πτυχιούχος Μηχ.Μηχανικός ΤΕ
2. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα θεωρηθούν προσόν:

1. Προϋπηρεσία σε εταιρεία σχετική με την Ψύξη και τον Κλιματισμό
2. Γνώσεις σχεδιαστικού προγράμματος Solidworks
3. Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία

Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@epsi.gr , με θέμα:
ΜΗΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση πρόσληψη 8ωρης απασχόλησης (ΔΕΥΤ-ΠΑΡ)

Ρόλος:  Οξυγονοκολλητής/Ηλεκτροσυγκολλητής

Απαιτούμενα:

1. Άδεια Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Α’ Τάξης

2. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα θεωρηθούν προσόν:

Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία

Αποστολή βιογραφικών στο hr@epsi.gr
Παρακαλώ ως θέμα στο email που θα μας στείλετε, αναγράψτε:
“ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ”

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση πρόσληψη 8ωρης απασχόλησης (ΔΕΥΤ-ΠΑΡ)

Ρόλος:  Τεχνικός παραγωγής ψυκτικών & κλιματιστικών μηχανημάτων

Απαιτούμενα:

1. Άδεια Ψυκτικού οποιασδήποτε βαθμίδας

2. 12 μήνες Μαθητείας ή 12 μήνες προϋπηρεσίας

3. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα θεωρηθούν προσόν:

Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία

Ικανότητα χειρισμού εφαρμογών MS Office

Βασικές γνώσεις Αγγλικών/αγγλικής τεχνικής ορολογίας

Αποστολή βιογραφικών στο hr@epsi.gr
Παρακαλώ ως θέμα στο email που θα μας στείλετε, αναγράψτε:
“ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”