Ενωμένη Ψυκτική ΑΕ – EPSI SA

Ειδικές Κατασκευές - Έργα

AAD-38 Μηχάνημα Αφύγρανσης

ALFA-075 Ψύκτης Νερού

ALFA-065 T4H Ψύκτης Νερού

ALFV-110 L4S Ψύκτης Νερού

ALFV-131 L4S Ψύκτης Νερού

V-44 T Ψύκτης Νερού

V-88 T Ψύκτης Νερού

V-170 T Ψύκτης Νερού

V-200H Αντλία Θερμότητας _BITZER

V-200H Αντλία Θερμότητας _DANFOSS

EAHU-32 Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα

EAHU-32 + EAAC-20 Μηχάνημα Αφύγρανσης

EAWC-7 Ψύκτης Νερού Αερόψυκτος

ESWC-040 L4H Ψύκτης Νερού Υδρόψυκτος

ERT-45 Αυτόνομο κλιματιστικό μηχάνημα δώματος

ERT-76 Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα

Scroll Up