Ενωμένη Ψυκτική ΑΕ – EPSI SA

Έργα

AAD-38 Μηχάνημα Αφύγρανσης

ALFA-075 Ψύκτης Νερού

ALFA-065 T4H Ψύκτης Νερού

ALFAV-110L4S Ψύκτης Νερού

V-88 Ψύκτης Νερού

V-170 Ψύκτης Νερού

V-200H Αντλία Θερμότητας _BITZER

V-200H Αντλία Θερμότητας _DANFOSS

EAHU-32 Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα

EAHU-32 + EAAC-20 Μηχάνημα Αφύγρανσης

ERT-45 Αυτόνομο κλιματιστικό μηχάνημα δώματος

ERT-61 Αυτόνομο κλιματιστικό μηχάνημα δώματος

Scroll Up