Ενωμένη Ψυκτική ΑΕ – EPSI SA

Επικοινωνία

ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού, Τ.Κ. 18863 Πέραμα
Ο.Τ.:8, Τ.Θ.:3003

Τηλ. 210 431 1111
Φαξ 210 432 6064

info@epsi.gr